„Šah u školama“ u organizaciji SK „BOSNA“

Šahovski klub „ Bosna „ je započeo realizaciju pilot projekta „ ŠAH ŠKOLSKOJ OMLADINI“ predviđen za školsku 2012./2013. godinu, koji je podržan od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo. Ovaj značajni projekat obuhvaća četiri osnovne škole na području Kantona Sarajevo i to : O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“- Općina Centar , O.Š. „Vrhbosna“- Općina Stari grad , O.Š. „Grbavica I“ , te privatnu Francusku osnovnu školu u Općini Novo Sarajevo.

U proteklim danima organizirani su prvi susreti direktora pomenutih škola i voditelja šahovskih sekcija sa menadžementom ŠK "Bosna" – (PR Asija Poturković) i FIDE trenera Aleksandre Dimitrijević - uz čiju stručnu pomoć će se organizovati rad u šahovskim sekcijama sa njihovim rukovodiocima koji će dobiti adekvatnu literaturu, kako bi osnovci što lakše savladavali osnove ove drevne igre.

Aleksandra Dimitrijević je Olimpijski reprezentativac Bosne i Hercegovine, šahovski trener od 2006. godine, FIDE trener , te selektor i trener mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine od 2010. godine, a njen rad sa djecom se odlikuje korišćenjem najsavremenijih metoda i pristupa u šahu. Čelni ljudi Š.K. „ Bosna“ smatraju da angažman profesionalca u ovaj projekat poput Aleksandre Dimitrijević , znatno može unaprijediti znanje osnovaca o osnovnim zakonitostima i principima šahovske igre, te pomoći voditeljima – nastavnicima šahovskih sekcija da na adekvatan i ispravan način prenose šahovsko znanje na zainteresovanu djecu koja imaju afinitete prema ovoj igri.

Primarni cilj rada šaha u školama je da učenici savladaju osnove šahovske igre radi formiranja njihove radne sposobnosti, savjesnosti, kreativnosti i logičkog razmišljanja, ali i spremnosti na saradnju uz uvažavanje tuđeg mišljenja, te usvajanja načela lijepog ponašanja. Izgradnja pozitivne mlade ličnosti, otporne na negativan uticaj svoga okuženja je također jedna od zadataka i ciljeva ovog projekta u organizaciji Kluba. Poslije postizanja pomenutih ciljeva, dugoročni cilj za djecu koja se oprediele za takmičarski šah je prelazak na treninge u šahovski klub "Bosna" u okviru šahovske škole gdje će najtalentovaniji imati priliku za napredovanje i dalje takmičenje.

Planirano je održavanje seminara za rukovodioce šahovskih sekcija u školama, ali i sve zainteresovane animatore kojima će FIDE trener – Aleksandra Dimitrijević olakšati i pojednostaviti stručni rad šahovske igre koju će oni plasirati osnovcima.

Asija Poturković

  • Prati nas
  • RSS
  • Facebook Fan Page
  • Twitter - Follow us